Chào mừng các bạn đến với website SKKN PRO. Trong quá trình tìm kiếm và download tài liệu nếu gặp khó khăn xin liên hệ Admin ở mục Hỏi-Đáp. Xin cám ơn!

Sáng kiến kinh nghiệm môn Giáo dục công dân cấp THPT (SKKN môn Giáo dục công dân lớp 10, 11, 12)

 

 

 1. Skkn sử dụng phương pháp trò chơi nhận thức để giáo dục kỹ năng sống cho học sinh

 2. Skkn nâng cao kĩ năng giải quyết tình huống học đường của học sinh trường thpt (gdcd) 
 3. Tích hợp nội dung văn hóa ứng xử trong dạy học giáo dục công dân lớp 10 ở trường thpt đại từ, tỉnh thái nguyên
 4. Giáo dục pháp luật theo hướng phát triển năng lực học sinh trong dạy học giáo dục công dân lớp 12 ở các trường trung học phổ thông thị xã đông triều, tỉnh quảng ninh​
 5.  Tích hợp kiến thức liên môn trong dạy học môn giáo dục công dân ở các trường thpt huyện chợ đồn, tỉnh bắc kạn​ 
 6. Khóa luận nghiên cứu nội dung những đơn vị kiến thức khó trong chương trình giáo dục công dân lớp 11 ở trung học phổ thông hiện nay 
 7. Skkn ứng dụng phần mềm zalo trong ôn thi trung học phổ thông quốc gia môn giáo dục công dân 
 8. Skkn giáo dục kỹ năng giải quyết xung đột cho học sinh trong giảng dạy bài 12 công dân với tình yêu, hôn nhân và gia đình môn giáo dục công dân lớp 10 
 9. Khóa luận thiết kế bài giảng theo định hướng tổ chức hoạt động học theo nhóm và hướng dẫn học sinh tự học trong giảng dạy môn giáo dục công dân lớp 12
 10. Skknmột số kinh nghiệm trong công tác bồi dưỡng hsg môn gdcd 
 11.  Skkn vận dụng phương pháp thảo luận nhóm trong giảng dạy môn giáo dục công dân khối 11 
 12. Skkn dạy học “bài 5 quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo (tiết 1) gdcd12” bằng hoạt động trải nghiệm sáng tạo nhằm tăng hiệu quả dạy học, phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh 
 13. Skkn vận dụng phương pháp thảo luận nhóm trong giảng dạy môn gdcd lớp 10 ở trung học phổ thông
 14. Skkn một số giải pháp bồi dưỡng phẩm chất và phát triển năng lực cho học sinh trung học phổ thông qua môn học giáo dục công dân
 15. Skkn vận dụng quan điểm dạy học tích hợp, liên môn thiết kế tiến trình dạy học chủ đề hợp tác liên kết cùng phát triển
 16. Skkn vận dụng quan điểm dạy học tích hợp, liên môn để thiết kế tiến trình dạy học trong một số chủ đề dạy học tích hợp liên môn ở môn gdcd cấp thpt 
 17. Skkn dạy học tích hợp liên môn lịch sử ngoại ngữ gdcd 
 18. Skkn dạy bài công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước theo mô hình lớp học đảo ngược ứng dụng công nghệ elearning 
 19.  Skkn dạy bài công dân với tình yêu, hôn nhân, gia đình theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh
 20. Skkn phát triển kỹ năng đánh giá người khác và năng lực tự đánh giá, tự giáo dục của học sinh qua trò chơi “hộp quà hạnh phúc”
 21. Skkn tích hợp kiến thức thực tiễn trong giảng dạy môn giáo dục công dân 10 
 22. Skkn tích hợp kiến thức liên môn và sử dụng thông tin, tư liệu, hình ảnh trong giảng dạy gdcd 10
 23. Skkn thiết kế các trò chơi và sử dụng các tình huống nhằm giáo dục ý thức cư xử có văn hóa trong học sinh 
 24. Skkn sử dụng những câu chuyện trong quyển sách “tâm hồn cao thượng” hoặc câu chuyện trong chương trình “quà tặng cuộc sống” trong giờ sinh hoạt lớp để giáo dục đạo đức học sinh 
 25. Skkn một số kinh nghiệm trong công tác bồi dưỡng hsg môn gdcd 
 26. Vận dụng phương pháp thảo luận nhóm trong dạy học gdcd lớp 10 ở các trường thpt huyện phú bình, tỉnh thái nguyên​ 
 27. Skkn sử dụng phương pháp đóng vai trong giảng dạy môn giáo dục công dân bậc trung học phổ thông
 28. Skkn nâng cao hiệu quả vận dụng kiến thức qua phương pháp làm bài tập thực tế
 29. Skkn nâng cao kết quả học tập phần công dân với đạo đức bằng việc tích hợp kiến thức tư tưởng đạo đức hồ chí minh 
 30. Skkn tích hợp giáo dục kỹ năng sống vào giảng dạy một số bài môn gdcd lớp 10 và 11
 31. Skkn kết hợp phương pháp thuyết trình với phương pháp nêu vấn đề trong giảng dạy môn gdcd 10
 32. Skkn sử dụng phương pháp dạy học trực quan nhằm nâng cao tính tích cực, chủ động của học sinh trong dạy học môn gdcd ở trường thpt
 33. Skkn sử dụng phương pháp thảo luận nhóm trong giảng dạy môn gdcd ở trường thpt
 34. Skkn sử dụng phương pháp dạy học trực quan nhằm nâng cao tính tích cực, chủ động của học sinh trong dạy học môn gdcd ở trường thpt
 35. Skkn sử dụng các phương pháp dạy học tích cực nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn giáo dục công dân lớp 12
 36. Skkn sử dụng các phương pháp dạy học tích cực để tích hợp pháp luật vào môn gdcd bậc thpt
 37. Skkn tích hợp giáo dục tài nguyên môi trường biển, đảo qua môn giáo dục công dân trung học phổ thông
 38. Skkn rèn luyện và phát triển đạo đức cho học sinh lớp 10 thông qua bài một số phạm trù cơ bản của đạo đức môn giáo dục công dân lớp 10
 39. Skkn phương pháp dạy học theo chủ đề tích hợp trong môn giáo dục công dân lớp 10
 40. Skkn phát triển năng lực học sinh qua phương pháp dạy học theo tình huống trong môn giáo dục công dân 12
 41. Skkn phát triển năng lực tự học cho học sinh thpt thông qua dạy học môn gdcd lớp 12
 42. Skkn nâng cao tính thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong dạy học môn gdcd 12
 43. Skkn sử dụng sơ đồ tư duy kết hợp với phương pháp thảo luận nhóm nhằm phát huy tính tích cực học tập của học sinh trong dạy học GIÁO DỤC PHÁP LUẬT Ở MÔN GDCD
 44. Skkn một số ví dụ thực tế dùng trong giảng dạy công dân 10
 45. Skkn một số vấn đề trong thực hiện phân phối chương trình môn giáo dục công dân bậc thpt theo chuẩn kiến thức kĩ năng và giảm tải
 46. Skkn một số phương pháp tích hợp vấn đề giáo dục môi trường làng nghề trong môn giáo dục công dân
 47. Skkn một số kinh nghiệm dạy học tích hợp phần công dân với đạo đức gdcd lớp 10 nhằm phát huy năng lực học sinh
 48. Skkn một số kinh nghiệm khi sử dụng phương pháp thảo luận nhóm trong giảng dạy môn giáo dục công dân bậc thpt
 49. Skkn lồng ghép tư tưởng đạo đức hồ chí minh vào giảng dạy một số bài học giáo dục công dân lớp 11 
 50. Skkn lồng ghép tấm gương đạo đức hồ chí minh qua môn giáo dục công dân bậc thpt
 51. Skkn áp dụng phương pháp dự án vào việc đổi mới phương pháp dạy học môn gdcd lớp 11
 52. Skkn phương pháp nêu vấn đề trong dạy học môn gdcd bậc trung học phổ thông
 53. Skkn khai thác và vận dụng tư tưởng đạo đức hồ chí minh ở một số bài học gdcd lớp 10
 54. Skkn khai thác và tích hợp các giá trị, chuẩn mực đạo đức trong các bài giảng pháp luật môn gdcd 12
 55. Skkn áp dụng phương pháp dự án vào việc đổi mới phương pháp dạy học môn gdcd lớp 11
 56. Skkn giáo dục ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh thông qua dạy học môn gdcd lớp 12
 57. Skkn dạy học theo chủ đề với việc ứng dụng trong giảng dạy bộ môn giáo dục công dân bậc thpt
 58. Skkn sử dụng câu chuyện pháp luật nhằm nâng cao hứng thú học tập môn gdcd 12
 59. Skkn xây dựng bài học giáo dục công dân theo phương pháp giáo dục tích cực 
 60. Skkn vận dụng phương pháp nghiên cứu trường hợp điển hình trong dạy học môn gdcd lớp 12
 61. Skkn vận dụng phương pháp nêu vấn đề trong dạy học phần “ công dân với đạo đức” nhằm giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh 
 62. Skkn vận dụng phương pháp dạy học tích cực trong dạy học phần “công dân với đạo đức” chương trình môn giáo dục công dân lớp 10 
 63. Skkn vận dụng phương pháp nêu vấn đề trong dạy học phần “ công dân với đạo đức” nhằm giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh 
 64. Skkn vận dụng phương pháp nêu vấn đề nhằm nâng cao hiệu quả trong dạy phần “công dân với việc hình thành thế giới quan và phương pháp luận khoa học” môn giáo dục công dân
 65. Skkn vận dụng phương pháp thảo luận nhóm trong giảng dạy môn gdcd 11
 66. Skkn vận dụng phương pháp dạy học tích cực trong dạy học phần “công dân với đạo đức” chương trình môn giáo dục công dân lớp 10
 67. Skkn vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực trong dạy và học môn giáo dục công dân ở bậc thpt
 68. Skkn tích hợp tư tưởng, tấm gương đạo đức hcm vào giảng dạy môn gdcd 10
 69. Skkn tích hợp giáo dục tài nguyên môi trường biển, đảo qua môn giáo dục công dân trung học phổ thông
 70. Skkn tích hợp giáo dục tư tưởng, đạo đức hồ chí minh trong môn giáo dục công dân lớp 11
 71. Skkn thực trạng và một số biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn giáo dục công dân ở trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh đồng nai 
 72. Skkn tích hợp giáo dục kỹ năng sống vào giảng dạy một số bài trong bộ môn gdcd 10, 12 và một số tiết ngoại khóa
 73. Skkn thực trạng và một số biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn giáo dục công dân ở trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh đồng nai
 74. Skkn dạy học tích hợp liên môn theo chủ đề “công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc” môn giáo dục công dân lớp 10
 75. Skknn dạy học phần ii lớp 10 môn gdcd theo chủ đề “nghĩa vụ công dân” dưới dạng hoạt động trải nghiệm kiến thức liên môn thông qua bài tập dự án
 76.  Skkn hướng giải quyết tình huống các vấn đề được tích hợp trong môn giáo dục công dân ở trường thpt 
 77. Skkn lồng ghép tư tưởng đạo đức hồ chí minh vào dạy môn giáo dục công dân ở trường thpt phạm văn đồng
 78. Skkn sử dụng phương pháp dạy học liên hệ thực tiễn thông qua câu chuyện pháp luật trong giảng dạy một số nội dung giáo dục công dân lớp 12
 79. Skkn tạo hứng thú cho học sinh trong giờ học môn giáo dục công dân
 80. skkn Một số phương pháp giảng dạy Giáo dục công dân theo hướng giáo dục tích cực (Áp dụng ở bài một số phạm trù cơ bản của đạo đức học trong chương trình GDCD lớp 10) 
 81. Skkn hướng dẫn học sinh giải quyết tình huống các vấn đề được tích hợp trong môn giáo dục công dân ở trường thpt
 82. Skkn sử dụng phương pháp dạy học liên hệ thực tiễn thông qua câu chuyện pháp luật trong giảng dạy một số nội dung giáo dục công dân lớp 12 
 83. Skkn một số biện pháp tích hợp văn bản pháp luật vào một số bài dạy giáo dục công dân 12 ở trường trung học phổ thông có hiệu quả 
 84. Skkn giáo dục đạo đức cho học sinh trong dạy học phần “công dân với đạo đức” chương trình giáo dục công dân lớp 10 trường thpt long phước 
 85. Skkn giáo dục giá trị đạo đức truyền thống cho học sinh thpt trong giai đoạn hiện nay(qua khảo sát tại trường thpt chuyên lương thế vinh) 
 86. Skkn vận dụng phương pháp dạy học tích cực trong dạy học phần “công dân với đạo đức” chương trình môn giáo dục công dân lớp 10 ở trường thpt nguyễn du
 87. Skkn sử dụng phương pháp trực quan trong giảng dạy môn gdcd lớp 11

Sáng kiến kinh nghiệm môn Ngữ văn cấp THPT (SKKN môn Ngữ văn lớp 10, 11, 12) PHẦN 2

 

  

Dưới đây là link download Sáng kiến kinh nghiệm môn Ngữ văn cấp THPT (SKKN môn Ngữ văn lớp 10, 11, 12), sẽ thường xuyên cập nhật các bộ tài liệu mới trên site:
Hãy thường xuyên ghé qua site để tham khảo những tài liệu mới nhất.
Chúc bạn tìm được tài liệu đang cần.

 1. Skkn con người cá nhân trong văn học việt nam thế kỉ xviii xix qua một số tác phẩm thơ trữ tình trong chương trình ngữ văn 11
 2. skkn Con người cá nhân trong văn học Việt Nam thế kỉ XVIII-XIX qua một số tác phẩm thơ trữ tình trong chương trình Ngữ văn 11(Tự tình – Hồ Xuân Hương; Bài ca ngất ngưởng – Nguyễn Công Trứ; Bài ca ngắn đi tên bãi cát – Cao Bá Quát; Câu cá mùa thu – Nguyễn Khuyến; Thương vợ - Trần Tế Xương)
 3. Skkn con người cá nhân trong văn học việt nam thế kỉ xviii xix qua một số tác phẩm thơ trữ tình trong chương trình ngữ văn 11(tự tình – hồ xuân hương; bài ca ngất ngưởng – nguyễn công trứ
 4. Dạy học các thao tác lập luận cho học sinh lớp 11 theo định hướng phát triển năng lực ngôn ngữ​
 5. Skkn thực hiện quy trình mới để tiết trả bài viết sinh động, hấp dẫn, đạt hiệu quả cao 
 6. Skkn giáo dục kĩ năng sống cho học sinh qua truyện ngắn chiếc thuyền ngoài xa nguyễn minh châu
 7. Phát triển năng lực đọc hiểu văn bản cho học sinh trung học phổ thông trong dạy học ngữ văn (qua dữ liệu lớp 10) 
 8. Skkn một số giải pháp nâng cao chất lượng mũi nhọn môn ngữ văn ở trường thpt 
 9. Skkn đề xuất hướng đọc hiểu truyện ngắn người trong bao của a.p.sê khốp theo định hướng phát triển năng lực học sinh
 10. Skkn một số giải pháp nâng cao chất lượng mũi nhọn môn ngữ văn ở trường thpt
 11. Skkn dạy học theo hướng trải nghiệm sáng tạo và tích hợp liên môn trong tổ chức chuyên đề “chủ tịch hồ chí minh với mùa xuân đất nước”
 12. Skkn kĩ năng làm văn kiểu đề liên hệ so sánh trong đề thi thpt quốc gia
 13. Skkn hướng dẫn học sinh lớp 12 ôn tập phần đọc hiểuvăn bản theo hướng thi thpt quốc gia môn ngữ văn 
 14. Skkn vận dụng kiến thức liên môn, phương pháp làm việc theo dự án trong việc đọc hiểu đoạn trích việt bắc (trích việt bắc – tố hữu) nhằm phát huy tính chủ động tích cực của hs
 15. Skkn tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo với chủ đề dạy học “hs với di sản văn hóa địa phương” để rèn luyện kỹ năng thuyết trình, viết quảng cáo, lập kế hoạch cho học sinh lớp 10
 16. Skkn vận dụng lý thuyết kiến tạo trong việc dạy học nhóm bài hướng dẫn đọc – hiểu văn bản trong sách giáo khoa ngữ văn 11 nâng cao 
 17. Skkn dạy học văn bản nghị luận trung đại, ở trường thpt 
 18. Skkn hướng dẫn học sinh 12 khai thác chi tiết trong truyện ngắn tự sự 
 19. Skkn một số biện pháp gợi hứng thú cảm thụ thơ cho học sinh lớp 11
 20. Rèn luyện kĩ năng viết đoạn văn nghị luận cho học sinh lớp 10 theo định hướng phát triển năng lực 
 21. Skkn tiếp cận bài thơ “đây thôn vĩ dạ” thông qua hệ thống ngôn ngữ
 22. Skkn một số kinh nghiệm ra đề bài, xây dựng đáp án, biểu điểm cho bài làm văn nghị luận xã hội lớp 12
 23. Skkn hướng dẫn học sinh giải bài tập về các biện pháp tu từ ẩn dụ, hoán dụ, phép đối, phép điệp 
 24. Skkn dạy đoạn trích “lời tiễn dặn” (trích “tiễn dặn người yêu” của dân tộc thái) theo hướng đổi mới phương pháp dạy học.
 25. Skkn kinh nghiệm chỉ đạo rèn luyện kĩ năng nói cho học sinh trung học cơ sở qua các giờ ngữ văn góp phần nâng cao chất lượng dạy học
 26. Skkn hướng dẫn học sinh 12 khai thác chi tiết trong truyện ngắn tự sự 
 27. Skkn một số kinh nghiệm ra đề bài, xây dựng đáp án, biểu điểm cho bài làm văn nghị luận xã hội lớp 12
 28. Skkn hướng dẫn học sinh lớp 12 ôn tập môn ngữ văn bằng dạng câu hỏi tái hiện kiến thức
 29.  Skkn một số định hướng biên soạn đề kiểm tra theo chuẩn kĩ năng kiến thức môn ngữ văn thpt
 30. Skkn sử dụng những nguyên lý kết cấu, luật thi, tứ thơ,ngôn ngữ, nhan đề vào dạy học tác phẩm thơ đường trong chương trình ngữ văn 10 nhằm kích thích hứng thú học tập của học sinh 
 31. Skkn hướng dẫn học sinh ôn tập tốt nghiệp môn ngữ văn lớp 12 bằng sơ đồ tư duy
 32. Skkn một số phương diện nghệ thuật cần khai thác khi dạy tác phẩm những đứa con trong gia đình của nguyễn thi 
 33. Skkn một số biện pháp tạo hứng thú cho học sinh trong giờ học lý luận văn học chương trình ngữ văn thpt
 34. Skkn tổ chức các gameshow tạo hứng thú học môn ngữ văn thpt 
 35. Skkn hướng dẫn học sinh ôn tập tốt nghiệp môn ngữ văn lớp 12 bằng sơ đồ tư duy 
 36. Skkn một số giải pháp rèn luyện khả năng tự học môn ngữ văn cho học sinh trung học phổ thông 
 37. Một số phương hướng dẫn học sinh đọc hiểu thơ trung đại việt nam trong chương trình ngữ văn lớp 10 thpt
 38. Skkn một hướng khai thác đoạn trích “trao duyên” trong “truyên kiều” của nguyễn du
 39. Skkn một số phương diện nghệ thuật cần khai thác khi dạy tác phẩm những đứa con trong gia đình của nguyễn thi
 40. Skkn một số phương pháp dạy học thơ đường trong nhà trường phổ thông
 41. Skkn kinh nghiệm chỉ đạo rèn luyện kĩ năng nói cho học sinh trung học cơ sở qua các giờ ngữ văn góp phần nâng cao chất lượng dạy học 
 42.  Skkn nâng cao chất lượng giờ luyện tập thực hành tiếng việt cho học sinh thpt bằng việc sử dụng graph
 43. Skkn sử dụng sơ đồ tư duy để nâng cao hiệu quả giờ đọc hiểu một số tác phẩm văn xuôi lãng mạn giai đoạn 1930 1945 trong chương trình ngữ văn lớp 11 
 44.  Skkn một số biện pháp để viết một đoạn văn đạt hiệu quả
 45. Skkn cảm nhận, phân tích tác phẩm trong thế đối sánh cho học sinh giỏi môn văn
 46. Skkn đề xuất phương pháp biên soạn câu hỏi kiểm tra ngữ văn lớp 12 theo hướng tích hợp liên môn góp phần thúc đẩy đổi mới kiểm tra, đánh giá 
 47. Skkn giáo dục tình yêu biển đảo qua hoạt động ngoại khóa thi vẽ tranh, thuyết trình tranh vẽ và viết bài cảm nhận về tiểu thuyết mini “đảo chìm”
 48. Skkn một số giải pháp khuyến khích học sinh trung học phổ thông hứng thú và tích cực trong việc chuẩn bị trước bài học môn ngữ văn
 49. Skkn cách tiếp cận văn học sáng tạo qua hoạt động của câu lạc bộ văn học
 50. Skkn dạy bài học phát biểu theo chủ đề (sgk ngữ văn 12 cơ bản) bằng hình thức sáng tạo diễn đàn thanh niên tại lớp học
 51. Skkn đa dạng hóa các hình thức củng cố bài học và luyện tập nhằm phát huy tính tích cực, sáng tạo của học sinh ở một số tác phẩm văn học trung đại việt nam – ngữ văn 11
 52. Skkn dạy học tích hợp liên môn bằng phương pháp trực quan sinh động ở bài “phong cách ngôn ngữ báo chí” 
 53. Skkn đẩy mạnh khả năng tự học, hoạt động nhóm của học sinh thông qua phong trào “làm phim ngắn trong học sinh” 
 54. Skkn giáo dục kĩ năng sống cho học sinh qua các tác phẩm văn xuôi hiện đại ngữ văn 11
 55. Skkn đề xuất phương pháp biên soạn câu hỏi kiểm tra ngữ văn lớp 12 theo hướng tích hợp liên môn góp phần thúc đẩy đổi mới kiểm tra, đánh giá 
 56. Skkn giáo dục kĩ năng sống cho học sinh qua các tác phẩm văn xuôi hiện đại ngữ văn 11
 57. Skkn khởi động một vài tác phẩm văn học qua nét vẽ học trò 
 58. Skkn khơi dậy tình yêu quê hương bến tre qua hoạt động dạy học ngữ văn trong nhà trường thpt 
 59. Skkn một hình thức kiểm tra – đánh giá văn thuyết minh trong chương trình ngữ văn lớp 10
 60. Skkn phương pháp ôn tập kiểu bài nghị luận về chi tiết nghệ thuật trong văn bản tự sự 
 61. Skkn phương pháp dạy học theo nhóm và kĩ thuật đặt câu hỏi trong giờ dạy ngữ văn 
 62. Skkn tiếp cận tác phẩm “nhàn” từ góc nhìn của đời sống tiếp cận tác phẩm “nhàn” từ góc nhìn của đời sống
 63.  Skkn hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong văn thuyết minh với chủ đề giới thiệu về địa phương yên mô
 64. Skkn phản biện trong văn nghị luận 
 65. Skkn rèn kỹ năng cảm thụ văn xuôi việt nam hiện đại trong chương trình ngữ văn 12 

Sáng kiến kinh nghiệm môn Hóa học cấp THPT (SKKN môn Hóa học lớp 10, 11, 12) PHẦN 2

 

  

Dưới đây là link download Sáng kiến kinh nghiệm môn Hóa học cấp THPT (SKKN môn Hóa học lớp 10, 11, 12) PHẦN 2, sẽ thường xuyên cập nhật các bộ tài liệu mới trên site:
Hãy thường xuyên ghé qua site để tham khảo những tài liệu mới nhất. Chúc bạn tìm được tài liệu đang cần.

 1. Skkn nâng cao hiệu quả dạy học bằng việc lồng ghép các hiện tượng thực tiễn có liên quan đến bài học trong hóa học phổ thông
 2. Skkn các bước hướng dẫn học sinh làm nghiên cứu khoa học môn sinh học đạt hiệu quả
 3. Dạy học trải nghiệm chương oxi lưu huỳnh lớp 10 nhằm phát triển năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào thực tiễn​
 4. Skkn tạo hứng thú học tập môn hóa học lớp 12 qua liên hệ thực tế để giải thích các hiện tượng trong tự nhiên và cuộc sống 
 5. Skkn kỹ thuật đặt câu hỏi trong dạy học hóa học
 6. Skkn một số biện pháp nâng cao kỹ năng làm bài tập chức năng giao tiếp trong tiếng anh 
 7.  Dạy học chương nitơ photpho hóa học 11 theo phương pháp bàn tay nặn bột.
 8. Vận dụng mô hình blended learning trong dạy học chương “hiđrocacbon không no”, hóa học 11
 9. Vận dụng mô hình blended learning trong dạy chương “dẫn xuất halogen ancol phenol”, hóa học 11 
 10. Skkn vận dụng kiến thức hoá học để giải thích các hiện tượng trong tự nhiên và cuộc sống
 11. Skkn phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua việc tổ chức dạy học theo góc chương “oxi – lưu huỳnh” hóa học 10 
 12. Skkn sử dụng phương pháp quy đổi để giải quyết bài toán peptit
 13. Skkn sử dụng phương pháp quy đổi để giải quyết bài toán peptit
 14. Skkn phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua việc tổ chức dạy học theo góc chương “oxi – lưu huỳnh” hóa học 10 
 15. Skkn giáo dục học sinh về tác hại của rác thải túi nilon đến môi trường trong bài vật liệu polime, sách giáo khoa hoá học 12 
 16. Skkn dạy học theo chuyên đề và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh ở chương cacbohiđrat hóa học 12 cơ bản
 17. Skkn hệ thống kiến thức hóa vô cơ 12 dành cho đối tượng học sinh trung bình ôn tập thi thpt qg 
 18. Skkn kinh nghiệm sử dụng hiệu quả phiếu học tập trong giảng dạy môn hoá học
 19. Skkn giáo dục môi trường trong dạy học hóa học 10
 20. Skkn vận dụng kinh nghiệm thực tế đời sống sản xuất ở địa phương vào giảng dạy hóa học thpt 
 21. Phát triển năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào thực tiễn qua dạy học sử dụng thí nghiệm và dạy học nêu vấn đề chương oxi lưu huỳnh hóa học lớp 10
 22. Phát triển năng lực vận dụng kiến thức thông qua dạy học chương dẫn xuất halogen ancol phenol hóa học lớp 11 trung học phổ thông
 23. Vận dụng dạy học tích hợp vào một số chủ đề hóa học thuộc nhóm oxi lưu huỳnh, hóa học 10 thpt 
 24. Xây dựng thư viện hồ sơ bài giảng điện tử hỗ trợ dạy học tích cực môn hóa học 10 (chương trình cơ bản) 
 25. Skkn Trải nghiệm sáng tạo qua Hoạt động tìm tòi, mở rộng để tìm hiểubiện pháp xử lí nước thải của phẩm nhuộm cói trong bài Cacbon
 26. Skkn thiết kế và sử dụng thí nghiệm hóa học vô cơ trường trung học phổ thông theo phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề nhằm phát triển năng lực tư duy sáng tạo của học sinh 
 27. Skkn một số phương pháp giải nhanh bài tập định lượng hóa học
 28.  Skkn hướng dẫn thiết kế thí nghiệm hóa 12cb
 29. Skkn giải pháp nâng cao ý thức, kỹ năng phòng tránh tai nạn do hóa chất gây ra trong đời sống thông qua dạy học hóa học ở trường phổ thông
 30. Skkn một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả của việc sử dụng bài tập hoá học 
 31. Skkn giáo dục môi trường thông qua dạy học hóa học lớp 10, 11 ở trường phổ thông
 32. Skkn giải pháp nâng cao hiệu quả gd “sử dụng phân bón hiệu quả trong nông nghiệp và bảo vệ mt” bằng dạy học theo chủ đề tích hợp
 33. Skkn giáo dục môi trường thông qua các bài dạy hóa học thpt 
 34. Skkn sử dụng phương pháp dạy học theo góc trong giảng dạy “nhóm halogen” lớp 10 nhằm tạo hứng thú học tập và nâng cao hiệu quả giảng dạy 
 35. Skkn tích hợp kiến thức liên môn trong chuyên đề oxi ozon – hóa học 10 ban cơ bản 
 36. Skkn tích hợp kiến thức các môn học dạy bài cacbohiđrat và lipit 
 37.  Skkn dạy học bài tập chương este lipit hóa học 12 nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh thpt
 38. Skkn sơ đồ phản ứng hóa học vô cơ và hữu cơ dành cho học sinh từ lớp 9 lớp 12
 39. Skkn xây dựng hệ thống công thức kinh nghiệm giúp giải nhanh các bài tập hóa học 
 40. Skkn hóa học phương pháp giải bài toán phản ứng cộng hiđro vào liên kết của hiđrocacbon không no 
 41. Skkn đổi mới phương pháp giải bài tập trắc nghiệm hoá học về kim loại và oxit kim loại
 42. Skkn tích hợp kiến thức thực tiễn trong bài dạy học học hữu cơ lớp 11, 12
 43. Skkn vận dụng sáng tạo định luật bảo toàn electron trong việc xây dựng phương pháp giải bài tập liên quan đến phản ứng oxi hóa khử phần hóa học vô cơ cho học sinh lớp 11
 44. Skkn sử dụng bài tập hoá về hno3 có nhiều cách giải để phát triển tư duy, sáng tạo,say mê học tập môn hoá học
 45. Skkn sử dụng cân bằng ion – electron trong giải bài tập hóa học
 46. Skkn sử dụng hằng số cân bằng trong việc giải bài tập 
 47. Skkn thiết kế bài giảng điện tử theo hướng dạy học nêu vấn đề chương oxi – lưu huỳnh hóa học 10 cơ bản
 48. Skkn mở rộng và đào sâu kiến thức về sự điện phân trong chương trình hóa học thpt
 49. Skkn khai thác các phương pháp khác nhau để giải bài tập hóa học phần sắt và hợp chất của sắt
 50. Skkn dạy học theo chuyên đề và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh ở chương cacbohiđrat hóa học 12 cơ bản
 51. Skkn khai thác các phương pháp khác nhau để giải bài tập hóa học phần sắt và hợp chất của sắt
 52. Skkn ứng dụng mối quan hệ định lượng trong phương trình phản ứng để giải bài tâp hoá học 
 53. Skkn xây dựng hệ thống công thức kinh nghiệm giúp giải nhanh các bài tập hóa học 
 54.  Skkn xây dựng một số câu hỏi khó để mở rộng kiến thức cho học sinh (hóa học thpt)
 55. Skkn thiết lập, vận dụng công thức giải nhanh để giải các dạng bài tập lập tỉ lệ số mol chất tham gia phản ứng trong chương trình hoá học trung học phổ thông 
 56. Skkn một số giải pháp nâng chất lượng trong kiểm tra thường xuyên trên lớp môn hóa học
 57.  Skkn một số biện pháp nâng cao hiệu quả trong việc quản lí phòng thí nghiệm hóa học
 58. Skkn thiết lập, vận dụng công thức giải nhanh để giải các dạng bài tập lập tỉ lệ số mol chất tham gia phản ứng trong chương trình hoá học trung học phổ thông 
 59. Skkn kinh nghiệm sử dụng hiệu quả phiếu học tập trong giảng dạy môn hoá học
 60. Skkn tích hợp kỹ năng sống cho học sinh qua chủ đề “amoniac muối amoni phân bón hóa học” 
 61. Skkn vận dụng những ứng dụng thực tế của kim loại vào trong giảng dạy hóa vô cơ 12 nhằm phát huy năng lực học sinh 
 62. Skkn lồng ghép kiến thức bảo vệ sức khỏe vào quá trình giảng dạy môn hóa học góp phần giáo dục kỹ năng sống cho học sinh
 63. Nghiên cứu tổng hợp vật liệu mil 101(cr) biến tính bằng oxit sắt và ứng dụng
 64. Skkn lồng ghép kiến thức bảo vệ sức khỏe vào quá trình giảng dạy môn hóa học góp phần giáo dục kỹ năng sống cho học sinh
 65. Skkn sử dụng sơ đồ tư duy củng cố lí thuyết và rèn luyện kỉ năng giải bài tập chuyên đề nhận biết, tách và tinh chế một số chất vô cơ và hữu cơ
 66. Skkn hệ thống kiến thức hóa vô cơ 12 dành cho đối tượng học sinh trung bình ôn tập thi thpt qg 
 67. Skkn tích hợp kỹ năng sống cho học sinh qua chủ đề “amoniac muối amoni phân bón hóa học”
 68. Skkn tạo video clip cho bài giảng hóa học bằng phần mềm proshow producer 8.0
 69. Skkn tạo bài tập trực tuyến và hướng dẫn học sinh tự học môn hóa bằng phần mềm ispring suite 8
 70.  Skkn sử dụng sơ đồ tư duy củng cố lí thuyết và rèn luyện kỉ năng giải bài tập chuyên đề nhận biết, tách và tinh chế một số chất vô cơ và hữu cơ 
 71. Skkn tăng hứng thú học tập của học sinh thông qua việc lồng ghép các hiện tượng tự nhiên vào trong giảng dạy hóa học 
 72. Skkn vận dụng những ứng dụng thực tế của kim loại vào trong giảng dạy hóa vô cơ 12 nhằm phát huy năng lực học sinh 
 73. Skkn vận dụng kinh nghiệm thực tế đời sống sản xuất ở địa phương vào giảng dạy hóa học thpt 
 74. Skkn nâng cao hiệu quả dạy học bằng việc lồng ghép các hiện tượng thực tiễn có liên quan đến bài học trong hóa học phổ thông
 75. Skkn sử dụng video clip trong giảng dạy môn hóa học gây hứng thú học tập cho học sinh
 76. Skkn thiết kế và sử dụng bảng biểu trong giảng dạy môn hóa học 
 77. Skkn nâng cao hiệu quả dạy và học môn hóa học 10 thông qua việc sử dụng hình vẽ trong sách giáo khoa 
 78. Skkn phân dạng và hướng dẫn giải các bài tập cơ bản ôn tập cho học sinh yếu, kém trước khi kiểm tra 1 tiết lần 1 khối 12
 79. Skkn nâng cao hiệu quả dạy và học môn hóa học 10 thông qua việc sử dụng hình vẽ trong sách giáo khoa 
 80. Skkn sử dụng video clip trong giảng dạy môn hóa học gây hứng thú học tập cho học sinh 
 81. Skkn nâng cao hiệu quả giờ thực hành hóa học ở trường thpt 
 82. Skkn vận dụng nguyên lý trạng thái dừng vào bài toán động hoá học phức tạp 
 83. Skkn thiết kế tài liệu hỗ trợ học sinh học tốt phần đại cương hóa hữu cơ và hidrocacbon
 84. Skkn sử dụng video clip trong giảng dạy môn hóa học gây hứng thú học tập cho học sinh
 85. Skkn thiết kế và sử dụng bảng biểu trong giảng dạy môn hóa học
 86. Skkn thiết kế tài liệu hỗ trợ học sinh học tốt phần đại cương hóa hữu cơ và hidrocacbon 
 87. Skkn tạo hứng thú học tập môn hóa học lớp 12 qua liên hệ thực tế để giải thích các hiện tượng trong tự nhiên và cuộc sống 
 88.  Skkn giáo dục môi trường trong dạy học hóa học 10
 89. Skkn sử dụng hằng số cân bằng trong việc giải bài tập 
 90. Skkn sử dụng bài tập hoá về hno3 có nhiều cách giải để phát triển tư duy, sáng tạo,say mê học tập môn hoá học 
 91. Skkn ứng dụng mối quan hệ định lượng trong phương trình phản ứng để giải bài tâp hoá học 
 92. Skkn tuyển chọn xây dựng, sử dụng hệ thống thí nghiệm hóa học, bài tập thực nghiệm
 93.  Skkn sử dụng hệ thống bài tập hóa học có nhiều cách giải để phát triển năng lực tư duy cho học sinh 
 94. Skkn thiết kế và sử dụng thí nghiệm hóa học vô cơ trường trung học phổ thông theo phương pháp phát hiện và giải quyết vấn đề nhằm phát triển năng lực tư duy sáng tạo của học sinh 
 95. Skkn phương pháp giải bài toán về co2 hoặc so2 tác dụng với kiềm dạng r(oh)2
 96. Skkn xây dựng và sử dụng bài tập có nhiều cách giải trong giảng dạy môn hoá ở trường thpt 
 97. Skkn vận dụng kiến thức hoá học để giải thích các hiện tượng trong tự nhiên và cuộc sốn
 98. Skkn bồi dưỡng phẩm chất, phát triển năng lực người học qua hoạt động trải nghiệm gắn với sx kd tại địa phương bài minh họa công nghiệp silicat – hóa học 11 
 99. Nội dung và biện pháp bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học hữu cơ trung học phổ thông
 100. Skkn soạn dạy bài clo hóa học 10 ban cơ bản theo hướng phát triển năng lực học sinh 

Sáng kiến kinh nghiệm môn Toán cấp THPT (SKKN môn toán lớp 10, 11, 12) PHẦN 2

 

  

Dưới đây là link download Sáng kiến kinh nghiệm môn Toán cấp THPT (SKKN môn Toán lớp 10, 11, 12) PHẦN 2, sẽ thường xuyên cập nhật các bộ tài liệu mới trên site:
Hãy thường xuyên ghé qua site để tham khảo những tài liệu mới nhất. 
Chúc bạn tìm được tài liệu đang cần.

 1. Skkn giải pháp giúp học sinh lớp 11 hệ thống kiến thức và sử dụng máy tính cầm tay cho bài toán viết phương trình tiếp tuyến với đường cong
 2. Skkn hướng dẫn học sinh nhận dạng nhanh đồ thị của hàm số trong trắc nghiệm
 3. Skkn một số phương pháp tính khoảng cách trong không gian 
 4. Tổ chức một số dự án học tập gắn với thực tiễn trong dạy học môn toán ở trường trung học phổ thông
 5. Vận dụng một số kĩ thuật đánh giá quá trình học tập của học sinh vào dạy học chương đạo hàm đại số và giải tích 1
 6. Vận dụng lí thuyết về vùng phát triển gần nhất trong dạy học một số yếu tố đại số và giải tích lớp 11​ 
 7. Tổ chức dạy học phân hóa chủ đề tổ hợp xác suất cho học sinh lớp 11
 8. Dạy học theo dự án nội dung tổ hợp xác suất cho học sinh trung học phổ thông
 9. Dạy học vận dụng tính chất của hàm lồi để chứng minh bất đẳng thức lượng giác trong tam giác nhằm phát triển kỹ năng giải toán cho học sinh
 10. Phát triển tư duy phản biện cho học sinh thông qua dạy học chuyên đề tích phân lớp 12​ 
 11. Dạy học nội dung hàm số và đồ thị ở lớp 10 góp phần phát triển năng lực ngôn ngữ toán học cho học sinh​
 12. Phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh trong dạy học chuyên đề ứng dụng đạo hàm tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất ở lớp 12​
 13. Dạy học chuyên đề hệ phương trình bậc nhất ba ẩn ở lớp 10 theo hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn cho học sinh
 14.  Rèn luyện kĩ năng cho học sinh trong vận dụng tính đơn điệu của hàm số để chứng minh bất đẳng thức đại số trong tam giác
 15. Skkn ứng dụng của véc tơ và tọa độ để giải một số phương trình, bất phương trình, hệ phương trình
 16. Skkn một số phương pháp xác định giới hạn dãy số
 17. Skkn một số dạng toán cực trị số phức giải bằng phương pháp hình học
 18.  Skkn các phép biến hình trong bài toán hàm số 
 19. Skkn cải tiến phương pháp dạy học chủ đề ứng dụng của hình học phẳng trong bài toán tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của số phức 
 20. Skkn rèn luyện cho học sinh kỹ năng giải một số bài toán viết phương trình đường thẳng trong không gian 
 21. Skkn hướng dẫn học sinh giải một số bất phương trình vô tỉ 
 22. Skkn hướng dẫn học sinh khai thác tính chất hình học để giải bài toán về tam giác trong hình học tọa độ phẳng
 23. Skkn rèn luyện cho học sinh kỹ năng sử dụng véc tơ để giải các bài toán hình học không gian 
 24. Skkn rèn luyện cho học sinh cách lấy nghiệm khi giải phương trình lượng giác tồn tại điều kiện để phương trình có nghiệm
 25. Skkn rèn luyện cho học sinh kỹ năng giải một số bài toán bằng phương pháp véc tơ
 26. Skkn giúp học sinh tiếp cận và giải quyết các bài toán thực tế chương ii giải tích 12 bằng phương pháp dạy học tích hợp môn toán với môn vật lí và môn địa lí 
 27. Skkn một số kinh nghiệm giảng dạy học sinh phát huy tính tích cực thông qua phương pháp giải và sáng tác các bài tập toán thpt từ góc nhìn của bài toán gốc 
 28. Skkn phương pháp tính tích phân của một số hàm ẩn 
 29. Skkn một số cách giải phương trình bậc 4 
 30. Góp phần phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh thông qua dạy học giải tích lớp 11 thpt 
 31. Skkn số phức và một số ứng dụng của nó trong giải toán ở bậc thpt 
 32. Dạy học chuyên đề tọa độ trong mặt phẳng theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh lớp 10 thpt
 33. Skkn phát huy khả năng vận dụng công nghệ thông tin – phần mềm toán học trong việc tự ôn tập của học sinh
 34. Skkn toàn cảnh chuyên đề tích phân và ứng dụng ôn thi thpt 
 35. Skkn vận dụng phương pháp trò chơi nhằm nâng cao chất lượng dạy – học môn toán thpt
 36. Skkn xây dựng và sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong dạy học ứng dụng của tích phân nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh
 37. Skkn xây dựng hệ thống bài tập trắc nghiệm dựa trên nội dung kiến thức phần tích phân lớp 12 
 38. Skkn cải tiến cách xd hệ thống câu hỏi và bài tập về bất đẳng thức trong chương trình đại số 10 theo hướng phát triển năng lực học sinh
 39. Skkn cải tiến cách xây dựng tài liệu dạy học về dãy số và cấp số trong chương trình đại số và giải tích 11
 40.  Skkn suy nghĩ khi dạy ‘’công thức tính khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng” trong chương hình học lớp 10 cơ bản
 41. Skkn phân loại một số bài tập ứng dụng tích phân chương iii – giải tích lớp 12 nâng cao
 42. Skkn kinh nghiệm xử lý một số dạng tích phân “lạ” trong các đề thi thpt quốc gia
 43. Sáng kiến kinh nghiệm giải hình học không gian bằng phương pháp tọa độ 
 44. Skkn phát huy khả năng vận dụng công nghệ thông tin – phần mềm toán học trong việc tự ôn tập của học sinh 
 45. Skkn dạy học trải nghiệm mặt nón, định hướng giáo dục hướng nghiệp ở địa phương 
 46. Skkn cải tiến cách xây dựng tài liệu dạy học về dãy số và cấp số trong chương trình đại số và giải tích 11
 47.  Skkn cải tiến phương pháp dạy học chủ đề ứng dụng của hình học phẳng trong bài toán tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của số phức 
 48. Skkn giải pháp giúp học sinh phát huy khả năng giải bài toán về nghiệm của đa thức 
 49. Skkn định hướng giảng dạy thuật toán sắp xếp và tìm kiếm trong trường thpt
 50.  Skkn định lí miquel và một số bài tập áp dung 
 51. Skkn một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học môn toán trong trường trung học phổ thông
 52. Skkn hình học hóa bài toán số phức 
 53. Skkn rèn luyện cho học sinh một số phương pháp chứng minh đẳng thức, bất đẳng thức tổ hợp 
 54. Skkn hướng dẫn học sinh thpt giải bài toán xác suất
 55. Vận dụng một số kỹ thuật dạy học nhóm nhằm rèn luyện kỹ năng giải bài tập chương ‘‘tích vô hướng của hai vec tơ và ứng dụng” cho hs lớp 10 thpt 
 56. Skkn phân loại bài toán viết phương trình mặt phẳng
 57. Skkn số phức và một số ứng dụng của nó trong giải toán ở bậc thpt 
 58. đánh giá năng lực giải quyết vấn đề của học sinh trong dạy học toán lớp 11 trung học phổ thông
 59. Dạy học một số chủ đề trong môn toán lớp 10 theo định hướng giáo dục stem.
 60. Dạy học khái niệm hàm số với phần mềm cabri ii plus
 61. Skkn phân loại một số bài tập ứng dụng tích phân chương iii – giải tích lớp 12 nâng cao
 62. Skkn một số kinh nghiệm giảng dạy học sinh phát huy tính tích cực thông qua phương pháp giải và sáng tác các bài tập toán thpt từ góc nhìn của bài toán gốc 
 63. Skkn đạo hàm và tiếp tuyến trong chứng minh bất đẳng thức nhiều biến 
 64. Skkn khai thác autograph hỗ trợ dạy học nội dung đạo hàm và ứng dụng của đạo hàm 
 65.  Skkn dạy học thể tích khối đa diện với sự hỗ trợ của phần mềm geogebra
 66. Skkn củng cố kiến thức toán 10 bằng sơ đồ tư duy và hệ thống câu hỏi trắc nghiệm 
 67. Skkn thí nghiệm biểu diễn phần quang hình học lớp 11
 68. Skkn đường tròn bàng tiếp
 69. Skkn củng cố kiến thức toán 10 bằng sơ đồ tư duy và hệ thống câu hỏi trắc nghiệm 
 70. Skkn rèn luyện cho học sinh sử dụng đạo hàm để chứng minh bất đẳng thức 
 71. Skkn đạo hàm và tiếp tuyến trong chứng minh bất đẳng thức nhiều biến 
 72. Skkn rèn luyện cho học sinh một số phương pháp chứng minh đẳng thức, bất đẳng thức tổ hợp
 73. Skkn giải toán tính khoảng cách trong hình học không gian 
 74.  Skkn kinh nghiệm hướng dẫn học sinh giải bài tập tích phân, dần hình thành hướng suy nghĩ, tìm tòi phát hiện ra lời giải 
 75. Skkn kinh nghiệm giúp học sinh khắc phục khó khăn khi giải phương trình vô tỷ
 76. Skkn khảo sát sự tương giao của đường tròn và đường thẳng để giải hệ, phương trình, bất phương trình có tham số 
 77. Skkn giải toán tính khoảng cách trong hình học không gian 
 78. Phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh phổ thông trong dạy học chương tổ hợp xác suất lớp 11
 79. Skkn dạy học khảo sát hàm số y=ax+b cx+d với sự hỗ trợ của phần mềm geogebra 
 80. Skkn ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học môn toán
 81. Skkn một số bài toán liên quan đến tỉ lệ thể tích của hình chóp và lăng trụ trong hình học 12
 82. Skkn biện pháp giúp học sinh vận dụng tốt hơn quy tắc đếm vào bài toán xác suất 
 83. Skkn một số bài toán liên quan đến tỉ lệ thể tích của hình chóp và lăng trụ trong hình học 12 
 84. Skkn một số phương pháp giải bài toán cực trị trong hình học không gian 
 85. Skkn ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học môn toán 
 86. Skkn một số phương pháp rèn luyện kỹ năng ôn tập chương 1 giải tích lớp 12
 87. Skkn giúp học sinh nâng cao kỹ năng giải một số bài toán về tính đơn điệu, cực trị của hàm số 
 88. Skkn phân loại và phương pháp giải một số bài toán liên quan đến đồ thị hàm số
 89. Skkn nâng cao hiệu quả hoạt động mở đầu và củng cố bài giảng môn toán bậc thpt 
 90. Skkn thiết kế và sử dụng bản đồ tư duy trong dạy toán giải tích lớp 12
 91. Skkn thí nghiệm biểu diễn phần quang hình học lớp 11 
 92. Skkn giúp học sinh nâng cao kỹ năng giải tốt một số bài toán cực trị số phức 
 93. Skkn giúp học sinh nâng cao kỹ năng giải một số bài toán về tính đơn điệu, cực trị của hàm số 
 94. Skkn ứng dụng phầm mềm fathom tạo mô hình trực quan sinh động trong dạy học xác suất
 95.  Skkn một số phương pháp rèn luyện kỹ năng ôn tập chương 1 giải tích lớp 12 (50 trang)
 96. Skkn rèn luyện khả năng phân tích cho học sinh lớp 10&12 khi viết phương trình đường thẳng 
 97. Skkn thiết kế và sử dụng bản đồ tư duy trong dạy toán giải tích lớp 12
 98. Skkn kinh nghiệm xử lý một số dạng tích phân “lạ” trong các đề thi thpt quốc gia
 99. Skkn giải quyết một số khó khăn của học sinh khi học chương ii. đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. quan hệ song song 
 100. Skkn giúp học sinh trung bình, yếu rèn luyện kĩ năng phân tích, chia nhỏ một số bài toán thường gặp về đường thẳng và mặt phẳng trong hình học giải tích 12
 101. Sử dụng các phương án giải quyết vấn đề trong dạy học chủ đề tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng ở lớp 10
 102. Skkn phát triển tư duy cho học sinh thông qua việc chứng minh bất đẳng thức từ dãy các bất đẳng thức cơ bản
 103. Skkn một số kinh nghiệm hướng dẫn học sinh lớp 12 cách giải các dạng toán về tính tích phân cơ bản ở bậc thpt
 104.  Skkn vận dụng phương pháp dạy học dự án vào việc tìm hiểu ứng dụng của parabol và elip vào trong thực tế, góp phần phát triển năng lực học sinh thpt
 105. Skkn kinh nghiệm trong dạy học giải bài toán tính tổng và chứng minh các đẳng thức tổ hợp
 106. Skkn phương pháp giải bài tập trắc nghiệm thể tích khối chóp và một số bài vận dụng thực tế
 107. Skkn toán xây dựng một số bài toán thực tế liên môn tạo hứng thú học toán cho học sinh lớp 10 
 108. Skkn kế hoạch dạy học tiết ôn tập chương i “khối đa diện” – hình học 12 theo phương pháp giáo dục steam 
 109. Skkn dạy học tiết thực hành về tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng – hình học 10 theo phương pháp steam 
 110. Skkn rèn luyện kỹ năng tìm điểm trong không gian oxyz thỏa mãn điều kiện cực trị cho học sinh lớp 12 thpt 
 111. Skkn rèn luyện kỹ năng tìm điểm trong không gian oxyz thỏa mãn điều kiện cực trị cho học sinh lớp 12 thpt
 112. Skkn ứng dụng của véc tơ và tọa độ để giải một số phương trình, bất phương trình, hệ phương trình
 113. Skkn một số phương pháp xác định giới hạn dãy số 
 114. Skkn một số phương pháp tính khoảng cách trong không gian 
 115. Skkn một số dạng toán cực trị số phức giải bằng phương pháp hình học